Ποιοι Ειμαστε

TechniKald.

Από το 1967 έως σήμερα το Τεχνικό Γραφείο της οικογένειας Καλδή δραστηριοποιείται στους τομείς της έκδοσης αδειών, της σύνταξης μελετών και της υλοποίησης κατασκευών και δικτύων για κτιριακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις όλων των ειδών. Το Τεχνικό Γραφείο παρουσιάζει υψηλό βαθμό εξειδίκευσης στο χώρο της Φαρμακευτικής και Μεταποιητικής Βιομηχανίας, καθώς επίσης και στην Περιβαλλοντική Διαχείριση.

Η επιτυχία και η εδραίωσή της στον απαιτητικό και σύνθετο αυτό χώρο οφείλεται στην ολιστική και διεπιστημονική προσέγγιση που εφαρμόζει στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που αναλαμβάνει. Με την συμβολή έμπειρων μελετητών διπλωματούχων και πτυχιούχων μηχανικών παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους τομείς της Αδειοδότησης, της Μελέτης, της Κατασκευής και της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.