ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ & ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το κόστος κατασκευής, λειτουργίας ή τροποποίησης μια εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων είναι συχνά σημαντικό. Παρέχουμε σε εταιρείες την δυνατότητα αξιολόγησης λύσεων μέσω εργαστηριακής προσομοίωσης ή εφαρμογών στο πεδίο, προτού προβούν στην υλοποίηση έργου.

Μέσω εργαστηριακών δοκιμών και ‘flow and load surveys’ παρέχουμε στους μελετητές εγκαταστάσεων επεξεργασίας ρεαλιστικά δεδομένα σχεδιασμού ώστε να διαστασιολογούν τις μονάδες με μεγαλύτερη αξιοπιστία (π.χ. παροχές, ρυπαντικό φορτίο, ρυθμοί νιτροποίησης / απονιτροποίησης, βιοαποικοδομησιμότητα, jar tests, δοσομέτρηση χημικών κ.ά.)

ΑΝΑΛΎΣΕΙΣ ΥΓΡΏΝ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ

ΔΟΚΙΜΈΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ

ΔΟΚΙΜΈΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΣΤΟ ΠΕΔΊΟ

Στόχος μας είναι η μείωση του κόστους και του ρίσκου του σχεδιασμού, της κατασκευής και της λειτουργίας μιας εγκατάστασης επεξεργασίας.

Επιπλέον, τα αποτελέσματα των δοκιμών μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τεκμηρίωση της προτεινόμενης διαχείρισης υγρών αποβλήτων κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  • Υποστήριξη σχεδιασμού συστημάτων επεξεργασίας
  • Επίλυση προβλημάτων επεξεργασίας και υπερβάσεων ορίων διάθεσης
  • Αξιολόγηση και σύγκριση εναλλακτικών λύσεων
  • Υποστήριξη περιβαλλοντικής αδειοδότησης

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

  • Μείωση ρίσκου επένδυσης
  • Μείωση κόστους και χρόνου έργου
  • Ασφελέστερος σχεδιασμός με πραγματικά δεδομένα
  • Ενίσχυση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων