Βρες την υπηρεσία που χρειάζεσαι.

Αδειοδότηση Δραστηριοτήτων

Αναλαμβάνουμε πλήρως την διαδικασία της αδειοδότησης της δραστηριότητάς σας από την αρχή μέχρι το τέλος.

Από το 2018 έχει – φαινομενικά – απλοποιηθεί η διαδικασία αδειοδότησης των μεταποιητικών δραστηριοτήτων και των κέντρων αποθήκευσης και διανομής. Ωστόσο, η επιχείρηση που εγκαθιστά και λειτουργεί μια τέτοια δραστηριότητα θα πρέπει να συλλέγει με δική της ευθύνη έναν σημαντικό αριθμό δικαιολογητικών και να τα τηρεί στην εγκατάστασή της προκειμένου να λειτουργεί νόμιμα – ενδεικτικά:

 • έγγραφα κτιριακής νομιμότητας, όπως οικοδομικές άδειες και αποδεικτικά τακτοποίησης αυθαιρέτων
 • βεβαιώσεις στατικής επάρκειας και κτιριακής νομιμότητας
 • βεβαίωση χρήσης γης
 • σχέδια αποτύπωσης του εγκατεστημένου μηχανολογικού εξοπλισμού
 • πιστοποιητικό πυροπροστασίας
 • έγκριση περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας
 • έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκριση εισόδου-εξόδου στο ακίνητο
 • άδεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους

Η Aδειοδοτούσα Aρχή δεν εκδίδει πλέον έγγραφο άδειας λειτουργίας, αλλά προβαίνει σε αυτοψίες και ελέγχει τα δικαιολογητικά που πρέπει να διατηρεί η επιχείρηση βάσει της νομοθεσίας. Εφόσον διαπιστώσει ελλείψεις καταλογίζει ανάλογα χρηματικά πρόστιμα και ποινές στην επιχείρηση.

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες «μιας στάσης» για την οργάνωση και καθοδήγηση της δραστηριότητας στην συλλογή και την παραγωγή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Η επιτυχία μας στον τομέα των αδειοδοτήσεων βασίζεται στην επικαιροποιημένη και ενδελεχή γνώση της κείμενης ελληνικής Νομοθεσίας καθώς και της συνεχούς και μακροχρόνιας επαφής με την πληθώρα των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην διαδικασία της αδειοδότησης (υπηρεσίες Υπουργείων, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Περιφέρειες, Δήμοι, Πολεοδομίες, Διευθύνσεις Περιβάλλοντος, Διευθύνσεις Υδάτων, Πυροσβεστική).

Αναλαμβάνουμε την αδειοδότηση εγκατάστασης και λειτουργίας των παρακάτω δραστηριοτήτων:

 • Βιομηχανίες Φαρμάκων & Ειδών Περιποίησης
 • Βιομηχανίες Ποτών & Τροφίμων
 • Μεταποιητικές – Βιοτεχνικές Μονάδες
 • Επαγγελματικές Αποθήκες
 • Αρτοποιητικές Μονάδες
 • Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Πολεοδομικά Ζητήματα

Όλες οι οικοδομικές εργασίες, η διαχείριση ακινήτων (πώληση, ενοικίαση) και η αδειοδότηση εμπορικών ή μεταποιητικών δραστηριοτήτων συνδέονται άρρηκτα με τα πολεοδομικά στοιχεία του ακινήτου.

Τυχόν πολεοδομικά ζητήματα σε ένα ακίνητο αποτελούν συχνά τροχοπέδη για την αξιοποίησή του ή την εγκατάσταση και λειτουργία μιας δραστηριότητας σε αυτό.

Εντοπίζουμε και αντιμετωπίζουμε τα εκάστοτε πολεοδομικά ζητήματα, ώστε να μπορέσετε να συνεχίσετε με την ασφαλή αξιοποίηση του ακινήτου σας.

Διαθέτουμε εμπειρία σε πολεοδομικά ζητήματα και παρέχουμε τις κατάλληλες υπηρεσίες για την ορθή και νομικά ασφαλή υλοποίηση οικοδομικών εργασιών, την αδειοδότηση δρατηριοτήτων σε μισθωμένα ή ιδιόκτητα ακίνητα και γενικώς την διασφάλιση ακινήτων.

Συγκεκριμένα παρέχουμε τις κάτωθι υπηρεσίες πολεοδομικής φύσεως:

 • Πολεοδομικός έλεγχος ακινήτων (Due Diligence) πριν την μίσθωση ή αγορά ακινήτου
 • Έκδοση Οικοδομικών Αδειών
 • Έκδοση Εγκρίσεων Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας
 • Τακτοποίηση αυθαιρέτων
 • Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου
 • Βεβαιώσεις Μηχανικού για μεταβιβάσεις ακινήτων και άδειες λειτουργίας δραστηριοτήτων

Μελέτες & Κατασκευές

Παρέχουμε μεμονωμένες ή ολοκληρωμένες υπηρεσίες Μελέτης και Κατασκευής για πλήθος κατηγοριών έργων:
από ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις μέχρι οικοδομικές εργασίες για ιδιώτες, επιχειρήσεις ή βιομηχανίες.

Η συνεργασία μεταξύ έμπειρων Μηχανικών διαφορετικών ειδικοτήτων (αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, χημικοί μηχανικοί) εγγυάται ότι οι μελέτες και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχουμε είναι εξειδικευμένες και ολιστικές.

Με δεκαετίες ανάληψης ιδιωτικών τεχνικών έργων ακολουθούμε μια ολιστική προσέγγιση: Καλύπτουμε όλες τις φάσεις ενός έργου, από την αρχική σύλληψη μέχρι την υλοποίηση. Η διεπιστημονική ομάδα των Μηχανικών μαζί με τα έμπειρα συνεργεία που συνεργάζονται με την επιχείρηση εγγυώνται ότι το κάθε έργο αντιμετωπίζεται ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά.

 • Κτιριακά Έργα
 • Αρχιτεκτονικές & Στατικές Μελέτες
 • Κατασκευές Κτιρίων και Οικοδομικές Εργασίες
 • Λειτουργικός Σχεδιασμός Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων (material & personnel flow, GMP)
 • Μελέτες Ενεργητικής & Παθητικής Πυροπροστασίας
 • Εγκαταστάσεις Βιομηχανικού Κλιματισμού – Αερισμού
 • Μελέτες και Εγκαταστάσεις Θέρμανσης & Ψύξης
 • Μελέτες και Εγκαταστάσεις Εξαερισμού
 • Μελέτες, Κατασκευές & Πιστοποιήσεις Στείρων Χώρων (Clean Rooms)
 • Βιομηχανικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
 • Μελέτη και Κατασκευή Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Μέσης & Υψηλής Τάσης
 • Μελέτες Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου (BMS, INSTABUS, PLC)
 • Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων
 • Μελέτες Αντικεραυνικής Προστασίας
 • Βιομηχανικά Δίκτυα
 • Μελέτες & Εγκαταστάσεις Δικτύων Ύδρευσης
 • Μελέτες & Εγκαταστάσεις Δικτύων Αποχέτευσης
 • Μελέτες & Εγκαταστάσεις Δικτύων Πυρόσβεσης
 • Μελέτες & Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου